Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ağır Nakliyeciler Derneği


Destekleyen Kuruluş

Ağır Nakliyeciler Derneği

Ağır Nakliyeciler Derneği
AND

https://www.and.org.tr/

  • Paylaş

Ülkemizde son 10 yılda, özellikle Enerji ve Ulaşım alanlarında artan yatırımları ile eş zamanlı olarak, sektörde hızlı büyüme ve firma sayısındaki artış dernekleşmeyi gerekli hale getirmiştir. Kısa adı AND olan Ağır Nakliyeciler Derneği, bu düşünceden yola çıkarak, 26 Kasım 2016 Aralık tarihinde, Türkiye’de gabari dışı ve ağır malzemelerin taşımasını yapan 13 sektör firması tarafından, kendi sektörünü bir çatı altında toplayarak, ulusal ve uluslararası platformda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğin Hedefleri:

  • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanun ile ilgili Trafik yönetmeliği ve ilgili mevzuatların; hem gelişen araç teknolojileri ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, hem de Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki mevzuat gelişimlerini takibe alarak bu çerçevede değişiklikler yapılması için çalışmalarda bulunmak
  • Ağır Nakliye sektöründe olmazsa olmaz olan destek araçlarının (öncü, kılavuz), gelişen teknoloji ve ihtiyaç çerçevesinde standartlarını oluşturmak ve ileriye taşımak, bu araçları kullanan sürücülerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli organizasyonlar yapmak.
  • Nakliye araçlarını kullanan sürücülerin ve yardımcı personelin mesleki yeterliliklerini geliştirmek için eğitimler organize etmek ve ahlaki olmayan davranışlar sergileyen personellerin takibini yapmak.
  • Bu problemlerin yanı sıra, sektörde sözleşme standartlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak.

İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.