Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Demiryolu Taşımacılığı Derneği


Destekleyen Kuruluş

Demiryolu Taşımacılığı Derneği

Demiryolu Taşımacılığı Derneği
DTD

http://www.dtd.org.tr/

  • Paylaş

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur.

Üyeleri, kendilerine ait vagonlarla veya TCDD vagonları ile ulusal ve uluslararası demiryolu taşımacılığı yapan, vagon üretim tesisleri olan, liman işletmeciliği yapan, vagon bakım ve onarım sanayi ile iştigal eden Türkiye’nin önemli firmalarıdır.

Tüm dünyada geleceğin taşıma modu olarak öne çıkan demiryolu taşımacılığını, ülkemizde de layık olduğu yere getirme çabası içinde bulunan DTD, son yıllarda gündemden düşmeyen küresel ısınma ve ortaya çıkardığı tehditler karşısında doğaya olumsuz etkisi diğer taşıma modlarına göre en az olumsuz etkisi olan demiryolu taşımacılığını yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışmaktadır.

Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, güvenli taşıma, ekonomik ve çevreye duyarlı olma, değerleri sürekli gelişen demiryolu taşımacılığını vazgeçilmez hale getirmiştir. Demiryolu taşımacılığını destekleyerek payını arttırmak, trafik kazalarını önlemek, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, ülke yararlarını gözetmek ve ‘gelecek nesillere temiz ve yeşil bir dünya’ bırakmak tüm üyelerin ortak dileğidir.

Derneğin yukarıda belirtilen genel amaçlarıyla paydaş düşüncelere sahip, demiryolu sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle yakın ilişkisi bulunan tüm firmaları bir ‘çatı’ altında toplayarak güçlü bir ‘sivil toplum kuruluşu’ oluşturma amacı bulunmaktadır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.