Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği


Destekleyen Kuruluş

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği
GTUD

http://gtud.org/

  • Paylaş

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılarının; Dayanışma ve birlikteliğini geliştirmek, yasalardan doğan ortak hak ve menfaatlerini korumak, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak, mesleki alanda bilgi birikimini artırmak, inceleme ve araştırmalar yapmak ve yayınlamak, Gümrük Uzman ve Yardımcılarının idare ile olan ilişkilerini kurumsal bazda yürütmek amacıyla 26 Ocak 2001’de kurulmuştur.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.