Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hizmet İhracatçıları Birliği


Destekleyen Kuruluş

Hizmet İhracatçıları Birliği

Hizmet İhracatçıları Birliği
HİB

http://www.hib.org.tr/

  • Paylaş

Hizmet İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın 24.03.2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliği ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulmuştur. Bu çerçevede Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesindeki komitelerle genel hizmet faaliyetlerinde, dönemsel olarak bir araya gelecek ilgili sektör temsilcilerinden oluşan sektörel alt komisyonlar ile de hizmet ihracat stratejisi başta olmak üzere pek çok konuda koordinasyon amaçlanmaktadır. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştay ve eğitimlerde hizmet ihracatına yönelik sektörel stratejiler belirlenirken, pazara giriş uygulamalarının önde gelen faaliyetlerden olan ticaret-alım heyetleri, fuarlar ve çeşitli organizasyonlar ile üye firmalarımızın uluslararası pazarda muhatap bulmaları ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.