Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi


Destekleyen Kuruluş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İBB

http://ibb.istanbul/

  • Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ilinin belediye işlerini yürüten kamu kuruluşudur. Yönetim merkezi İstanbul Belediye Sarayı olup, Saraçhane'de bulunmaktadır.

Osmanlı devlet anlayışında belediyenin karşılığı olarak "şehremini" terimi kullanılmaktaydı. Belediye başkanlarına da "şehremini" adı verilmekteydi.

Osmanlı döneminde modern anlamda ilk belediye anlayışı; Tanzimat Fermanı sonrasın Kırım Harbi sırasında müttefiklerden esinlenerek oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde, İstanbul'un ilk şehremini Salih Paşa olmuş (1855), 1877 yılında belediyelerle ilgili çıkarılan kanun vasıtasıyla İstanbul belediye anlamında 20 ayrı bölgeye ayrılmıştır.

1913 yılında çıkarılan Dersaadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat kanunu ile belediyecilik yeniden düzenlenmiş, Şehremini Meclisi yerine Encümen-i Emanet kurulmuştur. Bu dönemde İstanbul tek bir belediye ve 9 şube olarak tasarlanmıştır.

Cumhuriyet dönemi ile birlikte belediye işleri valilerin görev alanlarına dahil edilerek 3 Nisan 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Kanun ile belediye 10 şubeye ayrılmış, eski unvanlar kaldırılmıştır. Meclis-i Umumi yerine seçilerek görev başına gelen İstanbul Umumi Meclisi getirilmiştir.

İstanbul'da 1927-1957 yılları arasında yerel yönetim Valiliğe bağlı olarak yürütülmüştür. 1 Mart 1957 tarihinde belediyeler özel idarelerden ayrıldı.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.