Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği


Destekleyen Kuruluş

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İİB

http://www.iib.org.tr/

  • Paylaş

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği çatısı altındaki Birlikler; 19.06.1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.06.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’a ek 15.06.1936 tarihli ve 3330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09.06.1936 tarihli ve 3018 sayılı Kanun’un 7. maddesine istinaden, 1940 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.

03.06.2011 tarihli ve 637 sayılı Karar ile 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte; faaliyetlerimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında Ekonomi Bakanlığınca verilen görevlerin de yerine getirilmesi ile sürdürülmektedir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.