Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi


Destekleyen Kuruluş

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
İstanbul TTO

http://entertech.com.tr/kurumsal/tto/

 • Paylaş

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2013 tarihinde Avcılar Yerleşkesinde kurularak aynı yıl TÜBİTAK tarafından 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 5 temel modülde desteklenmeye değer bulunmuştur. İstanbul TTO;

 • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
 • Destek Programları Faaliyetleri
 • Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri
 • Fikri ve Sınai Mülki Hakların ve Lisanslama Yönetimi
 • Girişimcilik ve Ticarileşme hizmetleri vermektedir.

İstanbul TTO’ nun Ana Hedefleri

 • Ulusal ve uluslararası ArGe programlarına başvuru sayısının ve başvuruların kabul oranlarının arttırılması
 • Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamındaki projelerde artış sağlanması
 • Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında Girişimcilik ve yenilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
 • Ulusal ve uluslararası patent başvurusu, patent belgesi ve lisanslanan patent sayısının arttırılması
 • İstanbul Üniversitesi'nin kurucu ortağı olduğu İstanbul Teknokent A.Ş. de akademisyenlerin ve öğrencilerin kurduğu firma sayısının arttırılması şeklinde sıralanabilir.

İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.