Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.


Destekleyen Kuruluş

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.
TOBBUND

http://www.tobbund.com.tr/

  • Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ’nin iştiraki olarak 1 Mart 2012 tarihinde faaliyete geçen TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş, Türkiye’nin ihracatının belkemiği olan lojistik sektöründe yer alan tüm firmaların ihtiyaçlarına uygun çözüm ortağı olmak, maliyetlerini düşürmek; verimlilik ve iş kalitelerini artırmak misyonuna sahiptir.

TOBB UND’nin merkezi Ankara’da olup, İstanbul ve Kapıkule’de bir şubesi, Ambarlı Limanı ve İtalya/Trieste Limanında birer temsilcilik ofisi bulunmaktadır. Bununla beraber, TOBB UND Avrupa’da 45’ten fazla noktada iş ortakları aracılığıyla hizmet vermektedir. Şirketin ana faaliyetleri 3 başlık altında toplanmıştır:

Ortak Transit Sistemi Hizmetleri

Ortak Transit Rejimi, 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi’ne dayanan, AB ve EFTA üyesi ülkeler (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) arasında veya Ortak Transit Rejimine taraf üçüncü ülkelere/ ülkelerden gerçekleştirilen taşımaları kapsayan bir transit sistemidir. Ülkemiz bu Sözleşmeye 01 Aralık 2012 tarihinde taraf olmuştur.

Ortak Transit Sisteminin amacı, sisteme üye ülkelere/ülkelerden yapılan taşımaların, aynı gümrük teminatı altında, ek prosedürlere gerek kalmadan, elektronik ortamda sunulan bir transit beyannamesi aracılığıyla gerçekleştirilmesidir.

TOBB UND, uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren ve bu sistemden faydalanmak isteyen müşterilerine hizmet sunmak amacıyla, gümrük idareleri nezdinde doğabilecek gümrük alacaklarına yönelik “Kapsamlı Teminat” sağlamak üzere yetkilendirilen ilk “asıl sorumlu” olmuştur. TOBB UND, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunduğu 485 milyon TL teminat tutarı ile hizmet vermektedir.

Elektronik Ön Beyan Hizmetleri

TOBB UND Bulgaristan, İtalya ve Fransa üzerinden Avrupa Topluluğu gümrük bölgesine girişlerde TIR Karnesi ile gerçekleştirilen taşımalar için Elektronik Giriş Özet Beyanı (ENS Entry Summary Declaration) hizmeti sunmaktadır.

ADR/RID Eğitici Eğitimleri

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) ve RID (Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik) mevzuatının ülkemizde uygulanması çalışmaları kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle, tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin sahip olması gereken, SRC 5 tipi sürücü belgesi eğitimini veren, eğiticilerin eğitimi programları, TOBB UND tarafından gerçekleştirilmektedir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.