Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği


Destekleyen Kuruluş

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği
TÜRKLİM

http://www.turklim.org/

  • Paylaş

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacı ile 1996 yılında kurulmuştur.

Liman işletmeciliğinin çok boyutlu bir iş olması; pek çok kurum ile koordinasyon içinde çalışmayı zorunlu hale getirmektedir.

Bu yapı içinde dernek, Türkiye Liman İşletmelerinin çoğunluğunu oluşturan üyesi liman işletmeleri ile ilgili devlet birimleri ve yurtdışındaki ilgili sektör kuruluşları arasında bilgi akışını sağlamakta ve liman işletmelerinin yürürlükteki mevzuata uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel liman işletmelerinin temsil edildiği dernekte konusunda referans-akreditasyon kurumu olarak görev yapmaktadır.

Limancılık faaliyetleri, denizcilik sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Zira temel amaç olan yük ve yolcu taşımacılığı liman ile başlamakta ve liman ile bitmektedir. Bu nedenle TÜRKLİM; ülkemiz ekonomisi içinde önemi artan liman işletmeciliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, liman işletmelerimizin Akdeniz – Avrupa – Ortadoğu limanları arasında rekabet edebilir işbirliğinin oluşumuna yardımcı olmak, uluslararası bir kuruluş olmak, sektörle bağlantılı tüm kamu kuruluşları ile liman işletmeleri arasında koordinasyon sağlamak, görüş oluşturmak gibi görevleri yürütmektedir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.