Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Nakliyeciler Derneği


Destekleyen Kuruluş

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Uluslararası Nakliyeciler Derneği
UND

http://www.und.org.tr/

  • Paylaş

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur.

Değişen dünyaya hakim olan küresel ekonomi UND’nin de yapısını değiştirmiştir. Değişen yapısıyla UND sıradan bir mesleki örgüt kimliğinden vazgeçmiş, kimliğini 2001 yılında yeniden tanımlamıştır.

Üyelerinin sahip olduğu güçle niceliksel liderliğini, niteliksel liderlikle bütünleştirmeyi hedefleyen UND faaliyetlerini etkinleştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet ağını geliştirmek için üyelerinin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun bir organizasyon modeli oluşturmuştur.

3,5 milyar dolar yatırımı olan ve yan sektörleri ile birlikte yaklaşık 300.000 kişiye istihdam sağlayan sektörün 940 üyeli öncü kuruluşu olan UND’nin %90’ını temsil ettiği uluslararası karayolu nakliye sektörü toplam ihracatımızın değer bazında yaklaşık % 53’ünü taşımaktadır. Bu faaliyetleri ile her yıl 3-3,5 milyar dolar katma değer sağlamaktadır.

UND, Ülkelerarası ikili ulaştırma görüşmelerinde resmi heyetlere bulunarak müzakerelere katılmaktadır. Ayrıca, Türkiye’yi; uluslararası sektörel çalışmalarda temsil etmektedir. IRU’nun (Uluslararası Karayolu Taşımacılar Birliği) teknik komitelerinde aktif yer almaktadır. UND AB’nin sektörel birlikleri ile ilişkidedir. Uyum sürecinde taşımacılık ve ulaştırma konularında AB’nin ilgili birimleriyle entegre çalışmalar sürdürülmektedir. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Platformu SECI’de ulaştırma sektöründe Türkiye’yi yine UND temsil etmektedir.

Varolan uluslararası işbirliklerinde etkin rol oynayan UND, yeni işbirlikleri kurma yolunda öncülük etmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bünyesinde KEİ ülkelerinin UND muadili kuruluşlarını aynı çatı altında toplama başarısı gösterilmiştir. BSEC-URTA adıyla kurulan yeni örgüt, UND’nin önerisi ve çabalarıyla kurulmuştur. Bölge ülkelerinin sektörel işbirliği platformunu oluşturmayı hedefleyen BSEC URTA’ya, UND’nin öncülük etmesi temsil ettiği Türk kara nakliye sektörünün bölgemizde kazandığı lider özelliğinin pekişmesini sağlamıştır.

UND çağdaş bir kurum olmanın ancak “kalite”den geçtiğine inanmıştır. Bu nedenle Kalite Yönetim Sistemi’ni benimsemiş ve 31 Ocak 2001’de ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. 2002 yılında KalDer tarafından STK Kategorisinde ilk kez düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü programında bu kategorinin ilk ve tek finalisti olma başarısını gösteren ve Mükemmellik Modeli ile sürekli gelişmeyi hedefleyen UND, 2004 yılında Ulusal Kalite Ödülünü almaya hak kazanmış olan ilk STK olarak, aynı kalite anlayışını tüm sektöre ve üyesi olduğu sektörel dernekler platformu aracılığıyla tüm sektörel derneklere yaymak amacındadır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.