Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği


Destekleyen Kuruluş

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
UTİKAD

http://www.utikad.org.tr/

  • Paylaş

Kısa adı UTİKAD olan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Türkiye’de ve uluslar arası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu üstlenen 400 üzeri firmayı aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum örgütüdür. UTİKAD üyelerinin büyük bir bölümünün faaliyet alanı, Türk Ticaret Kanunu’nun 808-815. maddeleri tarafından “taşıma işleri komisyoncuları ve acenteleri’’ olarak tanımlanmıştır. Ancak sektörün yaşadığı gelişme değişimlerle birlikte son yıllarda bu meslek grubu uluslar arası alanda “Freight Forwarder”, Türkiye’de ise “Taşıma İşleri Organizatörlüğü” olarak anılmaya başlanmıştır. Üyelerine mesleki faaliyetlerinde danışmanlık hizmeti sunmakta olan UTİKAD, bir meslek kuruluşu olarak da, her kurum ve kademede yaşanan sorunların çözüme ulaştırılması için çaba göstermektedir. UTİKAD ayrıca, Türkiye dahilinde verilen hizmetlerin uluslar arası düzeye ulaşması ile serbest ticaret ilkelerine sadık kalınarak sektöre daha kaliteli bir iş ortamı sağlamayı da amaç edinmiş bulunmaktadır. UTİKAD bu çerçevede sektörünün dünya çapındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Dernekleri Federasyonu’nun (FIATA) Türkiye temsilciliğini de üstlenmiş durumdadır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.