Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yollar Türk Milli Komitesi


Destekleyen Kuruluş

Yollar Türk Milli Komitesi

Yollar Türk Milli Komitesi
YTMK

http://www.ytmk.org.tr/

  • Paylaş

Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), ülkemizin üniversite, özel sektör ve kamu kuruluşlarının karayolu ve karayolu ulaşımı ile ilgili mensuplarını bir araya getirerek aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere 2547 sayılı YÖK yasası ile kurulan ve faaliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürüten bir kuruluştur.

YTMK, ülkemizde yeterli, güvenli ve diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu bir karayolu ağı ve karayolu ulaşım sistemi teşkiline katkıda bulunmak üzere: Ülkemizin karayolu ağının ve karayolu ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacını paylaşan, bu amaca ulaşmak için ortak bir güç oluşturmanın herbirinin ayrı ayrı gösterecekleri gayretlerin toplamından daha fazla olacağına inanan üniversite, kamu ve özel sektör mensuplarınca 25 Ocak 1990 tarihinde kurulmuştur.

YTMK’nın amaçları şöyle özetlenebilir:

  • Ülkemiz karayollarının ve karayolu ulaşımının gelişimini desteklemek,
  • İlgili kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,
  • Yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve desteklemek,
  • Teknik birikimi değerlendirmek ve yaymak üzere eğitim, toplantı ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
  • Karayolu standartlarının uluslararası düzeyde uyumlu kılınmasına katkı sağlamak.

İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.