Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi tamamlandı.

5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi tamamlandı.


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğinde düzenlenen 5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nde yenilikler, sorunlar ve alternatif çözümler ele alındı.
Çevrim içi olarak 2 sektör oturumu ve 9 akademik oturum şeklinde gerçekleştirilen 5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nde 41 bildiri sunuldu. İki gün süren kongre sektör temsilcileri, TUBİTAK ve 30 farklı üniversiteden bilim insanları ile öğrencilerden yoğun ilgi gördü.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Esen, “Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri ile akademisyenlerin, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşabileceği, yerel ve küresel düzeyde ulaştırma ve lojistik alanında problemlere yenilikçi çözümlerin üretilebileceği bir oluşum amaçlanmaktadır” dedi.
“Kilit noktada çözüm önerileri üretiliyor”
Esen, Ulaştırma ve Lojistik Kongrelerinin birçok noktada önemli çözüm önerilerinin sunulduğu etkinlikler olduğunu kaydederek “Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, analitik ve yönetsel bakış açısıyla sektörden alınacak geribildirimler ışığında sürdürülebilir çözüm önerilerinin üretilmesi için gerekli fikri ortamın oluşturulmasında kilit rol üstlenecektir. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Lojistik Kongrelerinin lojistik sektöründeki stratejik konumu ile büyük avantaja sahip olan ülkemizin küresel lojistik endeksindeki sıralamasını yükseltmek ve ulaştırma alt yapısını çağın gereksinimlerini karşılayabilecek noktalara çıkarmak temel amaçları arasındadır” diye konuştu.
“Akıllı Lojistik ve Akıllı Ulaşım konularına önem veriyoruz”
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş, Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında yapılan çalışmaların önemine değindi.
Gerçekleştirilen kongrenin Üniversitemizin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında olan konuları içerdiğini aktaran Okumuş, “Bartın Üniversitesinin güçlü yönetim iradesi ve sağlam akademik kadrosuyla ihtisaslaşma alanında ülkemize değerli eserler kazandıracağına inanıyorum. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak biz de ‘Akıllı Lojistik’ ve ‘Akıllı Ulaşım’ konularına önem veriyoruz. Bu alanlarda son 3 yılda yaptığımız eğitim-öğretim planlamasıyla nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.
“Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katıyoruz”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “lojistik” kavramının ilk çağlardan bu yana insan hayatında yer alan bir olgu olduğunu ifade ederek içinde bulunduğumuz döneme kadar yaşanan değişimlerden bahsetti.
Üniversitemizin ihtisaslaşma alanıyla birlikte kongrenin konusunu oluşturan konular üzerinde önemli bir gayret gösterildiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Yaşadığımız bu süreçler endüstri 4.0 ile ortaya çıkan “akıllı lojistik” kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Akıllı lojistik, lojistik süreçlerindeki inovasyon verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin önünü açmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanımızla Filyos Limanı Projesi’ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapıyoruz. ‘Akıllı Lojistik’, ‘Akıllı Liman’, ‘Akıllı Endüstri’, ‘Akıllı Şehirler’, ‘Akıllı Enerji’ ve ‘Akıllı Sağlık’ alanındaki gayretlerimizle geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
“Kongrenin gelecek yıllarda bir geleneğe dönüşeceğine inanıyorum”
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek “Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nin ilki 2017 yılında İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Dünden bugüne baktığımızda bu kongre serisinin ülkemizin bu alanlarla ilgili gelişimine öncülük edecek nitelikte değerli birçok eser kazandırdığını da görmekteyim. Bu kongrenin gelecek yıllarda da var olacağına ve adeta bir geleneğe dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Akıllı lojistiğin ve yenilikçi teknolojilerin ülkelerin ve şirketlerin ilerlemesinde rolünü bu alanlardaki kritik ve güncel gelişmeleri dikkate aldığımızda 5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nin bu konuları gündeme taşıması açısından çok değerli buluyorum” dedi.      
Sektör temsilcileri tecrübelerini paylaştı
Açılış oturumunun ardından geçilen 1. Sektör Oturumunda “Bölgesel Kalkınma” başlığıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık konuşmalarını yaptı. “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” adlı 2. Sektör Oturumunda ise REYSAŞ Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, İNKSEN Teknoloji ve Danışmanlık Genel Müdürü Erdinç Sezer, Tur Transit A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Şebnem Zeybek ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy sunumlarını gerçekleştirdi.
Akademik oturumlarla ulaştırma ve lojistik alanına dair fikirler sunuldu
Kongrenin ilk gününde gerçekleştirilen 2 sektör oturumuyla birlikte “Lojistik Tedarik Sisteminde Karar Verme Süreçleri” adlı akademik oturum düzenlendi. İkinci günde de yoğun bir katılımla gerçekleştirilen oturumlarda “Lojistik Tedarik Sisteminde Sayısal Yöntemler”, “Gümrükler ve Akıllı Limanlar”, “Sürdürülebilir Lojistik”, “Taşımacılık”, “Bölgesel ve Sektörel Lojistik Faaliyetler”, “Ulusal ve Uluslararası Lojistik İş Birlikleri”, “Akıllı Lojistik” ile “Lojistik ve Dış Ticarette Performans Yönetimi” konularında bildiriler sunuldu.
Karşılıklı soru ve cevapların da alındığı kongrede sunulan bildiriler önümüzdeki günlerde kitap olarak yayınlanacak.  

04 Ekim 2021

  • Paylaş


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.