Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı


II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Kütüphane sayfasında yayınlanmıştır.

Önsöz

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik alanındaki ilk ve tek okulu olan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile birlikte 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ULUK 2018) iş dünyası, akademisyenler ve akademi yöneticilerini bir araya getirerek sektöre yön veren bir platforma dönüştü.

Kongre’nin açılışında ve iki sektör oturumunda ihracat, ulaştırma ve lojistik alanının karar vericileri ve liderleri “Post Global Dünyada Lojistik Sektöründe Rekabet ve İşbirliği” imkânları ile “Lojistik Kullanıcıları ile Üreticilerinin Ortak Dili Konuşabilmeleri” üzerine değerli görüşlerini ilettiler ve tartışma ortamı oluşturdular.

Kongreye bu yıl başlangıçta yurt içi ve yurt dışından gönderilen 46 bildiri, çift kör hakem değerlendirmesinden geçmiş ve 27 bildiri sunulmak üzere kabul edilmiştir. Kongre’de sunulan bildirilerin makaleye dönüştürülmüş olanlarına, yine titiz bir hakem değerlendirmesi sonucunda iki kongre dergisinin özel sayılarında yayınlanma fırsatı sunulmuştur. Elinizde bulunan bu kitapta iki gün boyunca kongrede sunulan ve tartışılan tüm bilimsel çalışmaların özet metinleri yer almaktadır.

Sakarya Üniversite İşletme Fakültesi olarak ULUK 2018 Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. Kongrenin kazanımlarının ülkemize, ulaştırma ve lojistik alanında çalışan herkese faydalı olmasını temenni ederiz.

Doç. Dr. Hakan Tunahan

Uluslararası Ticaret Bölümü, Uluslararası Tedarik Zinciri Anabilim Dalı Başkanı
Kongre Başkanı

11 Mart 2019

  • Paylaş


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.