Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

III. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı


Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi işbirliği ile 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilen 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nde (ULUK 2019) sunulan bildirilerin özetlerinden oluşan bildiri özet kitabı Kütüphane modülünde http://ulk.ist/kutuphane/kitap/ULUK2019/ adresinde yayımlanmıştır.

31 Aralık 2019

  • Paylaş


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.