Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kafkasya - Orta Asya Ticareti ve Taşımaları Önem Kazanıyor


V. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi organizasyonu ile 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Kongrede akademik oturumların yanı sıra sektör oturumlar da yapıldı. Kongrenin sektör katılımıyla ilgili oturumunda; UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Sevim Kuşak-Yol Projesi kapsamında Orta Koridor’un kullanımının Türkiye’ye sağlayacağı yararlar üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Oturumda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ulaştırma, Enerji ve Lojistik Daire Başkanı Volkan Recai Çetin, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, UTİKAD Başkanı Emre Eldener, TOBBUND Genel Müdürü Mehmet Uylukçu ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Yayman sunum gerçekleştirdi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan İstanbul üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş, “Daha önce Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret Lojistik Kongresi’ni düzenlemiş, ev sahipliği yapmış olan Kafkas Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin çok kıymetli bilim insanlarına çok teşekkür ediyor, 5. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’ni düzenlemek suretiyle bu bayrağı devralmak büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, da yaptığı konuşmada, “Halihazırda dış ticaretimizde ağırlıklı olarak deniz yolu taşımacılığını kullanıyoruz. Ancak lojistik sektörünün sağlıklı bir şekilde büyümesi için tüm taşıma türlerinin dengeli bir şekilde geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan yeniden canlandırılmaya çalışılan modern ipek yolu ile özellikle demir yolu taşımacılığının dış ticaretteki yerinin güçlendirilmesini, taşımacılık türleri arasındaki entegrasyonun sağlamlaştırılmasını, lojistik sektörümüzün geleceği adına son derece önemli bir adım olarak görmekteyim. Üniversitemiz birçok Uluslararası öğretim ağlarının üyesidir. Hatta önemli bir kısmının kurucuları arasında yer almaktadır. İpek Yolu Üniversiteler Birliği’nin de kurucuları arasındayız. Bu yılki toplantı da Taşkent’te olacak. Bu hatta olan ülkelerin kendi birikimlerini ve geleceğe yönelik düşüncelerini hayata geçirme şansları da olacaktır. Modern İpek Yolu’nun orta koridoru olarak adlandırılan hatta yer alan ülkemiz, yakın gelecekte Orta Asya ve Hazar Bölgeleri ile Avrupa arasındaki ticarette vazgeçilmez bir köprü olma yolunda emin adımlarla yürümektedir” ifadelerini kullandı. Yüksek katılımın sağlandığı kongrede lojistik sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine yer verildi. Gümrük beklemeleri, maliyet arttırıcı uygulamalar, miktar kısıtlamaları gibi birçok temel problemin hala devam ettiği belirtildi. Rekabet koşullarının iyileştirilmesi, elektronik gümrük işlemlerinin arttırılması, sektörel mevzuatın güncel ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi, ülkemizin lojistik performans indeksindeki yerinin daha üst seviyelere çıkartılması, lojistikte yenilikçi yaklaşımlar, inovasyon, Blockchain ve endüstri 4.0 uygulamaları, 11. Kalkınma Planında Lojistiğe verilen önem ve iyileştirme çalışmaları konuları Kongrede önemle üzerinde durulan konular odu. Mevzuatta kolaylaştırmalar, prosedürlerin basitleştirilmesi, kağıt ve insan odaklı olmaktan uzaklaşıp dijitalleşme ön plana alındığında sektörde yeni fırsatlar olacağı üzerinde duruldu.

Haber: UND'nin Sesi Eylül 2019 Sayısı

19 Ekim 2019

  • Paylaş


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.