Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma Hizmetleri Alanı Meslek Eğitim Çalıştayı

Ulaştırma Hizmetleri Alanı Meslek Eğitim Çalıştayı


İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Ulaştırma Hizmetleri Alanı Meslek Eğitim Çalıştayı tamamlandı.

İstanbul genelinden ulaştırma hizmetleri alanında faaliyet gösteren öğretmenlerin yanı sıra sektör temsilcisi ve akademisyenlerin de katıldığı çalıştayda ülkemizde lojistik orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitiminin mevcut durumu oluşturulan çalışma gruplarında tartışıldı. Söz konusu eğitimin dünya ile karşılaştırmalı bir analizinin yapıldığı çalıştayda kısa / orta / uzun vadede yapılması gerekenler konusunda paydaşların görüşleri alınarak çalıştay sonuç bildirisi hazırlık süreci başlatıldı.

15 Ocak 2019

  • Paylaş


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.