Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu 2019

Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu 2019


Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri (ULK), İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir. Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri aracılığıyla, bünyesinde akademisyenlerin, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşabileceği, yerel ve küresel düzeyde ulaştırma ve lojistik alanında problemlere yenilikçi çözümlerin üretilebileceği ve günümüzde hızla gelişen bu alanlarda ortak bir platformun kurulmasını sağlayabilecek bir organizasyon amaçlanmaktadır.

İlki 26-27 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nde gerçekleştirilen Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nin ikincisi Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, üçüncüsü ise Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Lojistisyenler Derneği işbirliği ile organize edilmiştir.

Diğer akademik organizasyonlardan farklı olarak, kongre kapsamında akademisyenler tarafından ele alınabilecek konuları belirleme hedefiyle gerçekleştirilen bu raporumuzda üniversitelerdeki değerli akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri sektörün çözüm aradığı konulara yönlendirmek amaçlanmaktadır.

Yukarıda sayılan hedefler doğrultusunda lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve sektörden hizmet alan işletmelere ayrı ayrı uygulanan anketlerden elde edilen bulguların yer aldığı Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu – 2019 tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını temenni ederiz.

Raporun hazırlanmasında ankete katılım sağlayarak katkı sağlayan işletmelere ve yetkililerine, ayrıca raporun hazırlanmasında emek sarf eden değerli öğrencilerimiz Yaren Yavuzyiğit ve Fatih Pekşen’e teşekkür ederiz.

Rapora http://ulk.ist/kutuphane/ adresinden erişebilirsiniz.

 

ULK Düzenleme Kurulu adına

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım
Doç. Dr. Ebru Demirci

31 Aralık 2019

  • Paylaş


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.