Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonu

Deniz Defne Kırlı Aydemir
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

“Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Sözleşmesi” (CISG), Türkiye Cumhuriyeti açısından 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun, Milletlerarası Ekonomik Düzen’in kurulmasına ilişkin hedefler doğrultusunda, milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmelere uygulanacak ve farklı sosyal, ekonomik ve hukuki sistemleri dikkate alacak uniform kurallar ve standart prensipler kabul edilmesi gerekliliği anlayışından hareketle ortaya çıkmıştır. Böylece, milletlerarası ticaret hayatının gelişimi teşvik edilerek; milletlerarası ticaret hayatındaki hukukî engellerin kaldırılması hedeflenmiştir. CISG Konvansiyonu, genel olarak, hizmet sözleşmeleri ve tüketici sözleşmeleri dışında kalan, çeşitli mal türlerinin uluslararası satımını konu alan ticari mal satımına ilişkin uluslararası sözleşmelere uygulanmaktadır. Konvansiyonun Türkiye açısından yürürlüğe girmesi ile alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan hak ve borçlar, CISG hükümlerine tabi olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: alıcı ve satının hak ve borçları, Uluslararası Ticaret, Milletlerarası mal satımı, ticari mal, milletlerarası nitelikli sözleşme

UN Convention on Contracts for The International Sale of Goods-1980

UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods entered into force in Turkey on the date August 1st 2011. Most international commercial transactions are in principle dubject to CISG (Vienna) Convention. UN Sales Convention has currently ratified by 83 countries. The success of a convention, however, is determined not only by the act of ratification by lots of countries but also its application after having entered into force in a particular state. Especially, for the commercial life, it was clear that, there need to have some uniform rules and standard principles that had to be apply to commercial conracts. With this understanding, BM has regulated this rules and still support and encourage the international commercial transaction.

Keywords: international agreements, rights and obligations of dealer and customer, International Trade, International sale of goods, commercial goods

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.