Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bölgesel Politikalar Çerçevesinde Türkiye-İran İlişkileri

Murat Ercan
Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, Türkiye

Türkiye-İran ilişkileri uzun bir tarihi süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde, ilişkiler zaman zaman iyileşmeler göstermişse de çoğunlukla rekabet ve mücadele şeklinde geçmiştir. Türkiye ve İran sahip oldukları tarihsel mirasları, kimlikleri jeo-stratejik ve jeopolitik konumları ve faklı yönetim modelleriyle bölgesel güç olmak için birbirleriyle rekabet etmektedirler. Kimliksel kültürleri ve farklı yönetim modellerine sahip olmalarına rağmen aynı coğrafyayı paylaşan bu iki ülke gerektiğinde ortak çıkarlar çerçevesinde ilişkilerini geliştirdikleri görülmektedir. Çıkarların farklı olduğu durumlarda ise birbirlerinin karşısında yer almışlardır. Anı zamanda da bu ilişkiler küresel güçlerin bölgeye yönelik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. “Bölgesel Politikalar Çerçevesinde Türkiyeİran İlişkileri” başlıklı bu çalışmada, öncelikle Türkiye İran ilişkilerine değinerek, iki ülkeyi bölgede karşı karşıya getiren temel etmenler ortaya konulacak, akabinde ise iki ülkenin ortak çıkarları üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmada, Batı ile İran arasındaki Nükleer Krize değinilerek bu krizde Türkiye’nin Tutumu irdelenecektir. Suriye’deki gelişmeler ve Türkiyeİran bölgesel hakimiyet mücadelesi ve Türkiye-İran güvenlik sorunu konuları çalışmada değinilecek diğer konulardır.

Anahtar Kelimeler:

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.