Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Doğu Anadolu İçin Yeni Atılım: Yeşil Enerji

Yeter Demir Uslu
Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye

Ufuk Erkan
Ordu Üniversitesi, Ordu, Türkiye

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda yenilenebilir enerji konusunda büyük atılımlar yapılmış olup kırsal kalkınma ajansları yenilenebilir enerji konusunda araştırma yapmak ve projeler oluşturmak için desteklenmektedir. Serhat Kalkınma Ajansının Ocak 2015 yılında hazırladığı “Yeşil Enerji Kaynakları” adlı sektör raporuna göre Kars ve Ardahan’daki güneş enerjisi potansiyelinin İzmir ve İstanbul’daki güneş enerji potansiyelinden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Aynı rapora göre Ağrı ilinin Taşlıçay ile Diyadin ilçelerinde ve Kars ilinin Kağızman ile Sarıkamış ilçelerinde rüzgar enerjisi için özel firmaların bölgede 6 aydan beri ölçümler yaptığı belirtilmiştir. Ayrıca Ağrı ilinin Diyadin ilçesindeki jeotermal kaynakların bölgenin en önemli jeotermal kaynağı olduğuna dikkat çekilerek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nce Diyadin’de 4 kuyu açıldığı ve su sıcaklığının 78 dereceye ulaştığı belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Kars başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi için yeşil enerji potansiyelinin önemini ortaya koymak ve yeşil enerji çalışmaları ile beraber özellikle ekonomik anlamda bölgede bulunan iller üzerindeki yenilenebilir enerjinin etkilerini etkileri hakkında farkındalık oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Enerjisi, Güneş Enerjisi, Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerji, Çevre Kirliliği

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.