Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Geçiş Ekonomileri’nde Dış Ticaretin Gelişimi Ve Kalkınma Potansiyeli

Hacı Ahmet Karadaş
Arş. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Şerife Merve Koşaroğlu
Öğr. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra merkezi planlı ekonomiler piyasa ekonomisi sürecine geçiş sağlanmış, soğuk savaş döneminin sona ermesiyle küreselleşme süreci hız kazanmıştır. Bu gelişmelere ek olarak bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler üretimde verimliliğin artmasına ve dünya ticaretinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Geçiş ekonomileri piyasa sistemine uyum sağlamaya çalışmış özellikle Avrupa Birliğine dahil olan ülkeler geçiş sürecinde başarılı olmuş ancak diğer ülkeler bu süreçte hedeflenen potansiyeli yakalayamamıştır. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ülkelerinin geçiş ekonomisindeki başarısı değerlendirilecek, büyüme ve kalkınma açısından öneriler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Geçiş Ekonomileri, Büyüme ve Kalkınma, Dış Ticaret

Evolution of Foreign Trade of Transition Economies and Development Potential

After Soviet Union collapsed, the process of the transition from planned economics to market economics has started, after the cold war period the process of globalization has speeded up. In addition to these progresses, the developments on computer technology has contributed to increase productivity and advancement on world trade. Transition economies has tried to adjust to market economy. During the transition process especially the countries joined to EU has been successful however the other countries could not reach the projected potential. In this article, the success of the countries Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Turkmenistan, and Uzbekistan on transition economies will be evaluated and some recommendations on growth and development will be given.

Keywords: Growth and Development, Transition economies, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.