Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İpek Yolu Ekonomisi Ve Türkiye Açısından Fırsatların Değerlendirilmesi

Şerife Merve Koşaroğlu
Öğr. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Hacı Ahmet Karadaş
Arş. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Esengül Salihoğlu
Öğr. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Tarih boyunca dünya ekonomisindeki gelişmelerin ve küreselleşmenin temel nedenlerinden biri ulaşımda meydana gelen gelişmelerdir. Ulaşımdaki imkanlar, üretim ve teknolojik gelişmeler; maliyetler ve ürün geliştirme gibi avantajlar sayesinde ülkeler arasındaki ticari ilişkiler artmış, bu ilişkilerin yanı sıra uluslararası düzeyde finans hareketliliği önemli ölçüde gelişmiştir. Özellikle günümüzde Asya ülkelerinin büyümesi ve artan ticaret hacmi önemli boyutlardadır. Avrupa ve Asya arasındaki ticari faaliyetleri en ucuz maliyetle gerçekleştirme ilkeler arasında hedeflenmektedir. Bu hedef 2015 yılının ikinci yarısında bitmesi hedeflenen modern ipek yolu olarak adlandırılan proje TRACECA kapsamında değerlendirilecektir. Modern ipek yolu projesinin hayata geçmesiyle Avrupa ve Asya arasında köprü olan Türkiye başta ekonomik faktörler olmak üzere oluşacak olası etkilerin araştırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Modern İpek Yolu, Türkiye Ekonomisi, TRACECA, Büyüme

Silk Road Economy and Assesment of Opportunies for Turkey

Throughout the history, one of the main factors triggering the process in the world economy and globalization is the development of transportation. The commercial relations between countries have been increased owing to the facilities of transportation, manufacturing and technological advancements and costs and product improvement advantages. Besides these relations, the financial activity on international scale has also increased dramatically. Especially today, the growth of Asian counties and the increased trading volume is sufficiently high. Running the trade activities at lowest costs between Europa and Asia is aimed to be one of the principles. This goal will be evaluated as a part of TRACECA, the project named as the modern silk road, which is planned to be completed by the second half of 2015. Economic factors and possible effects on countries, primarily Turkey which is a bridge between Europa and Asia, after implementation of modern Silk Road, are aimed to be investigated.

Keywords: Modern Silk Road, Growth and Development, Economy of Turkey, TRACECA, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.