Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kapalı Sınır Kapılarının Yerel Ekonomiler Üzerine Yansımaları: Alican Sınır Kapısı Örneği

Serkan Künü
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Özlem Sökmen Gürçam
Arş. Gör., Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Çiğdem Güneş
Arş. Gör., Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Türkiye ve Ermenistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler Ermenistan’ın bağımsızlığını aldığı günden beri çeşitli nedenlerden dolayı gelişememiştir. Dağlık-Karabağ sorunu ve soykırım iddiaları bu nedenlerden bazılarıdır. Bu çalışmada sınır ticareti kavramı açıklanarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan sınır kapılarının yıllara göre ihracat ve ithalat verileri incelenecektir. Alican sınır kapısının açılması durumunda iki ülke arasında olası bir ekonomik işbirliğinin bölge ekonomisine etkileri literatür araştırması yardımıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yerel ekonomilerin kalkınması açısından sınır kapıları büyük bir önem arz etse de Iğdır’da yaşayan insanların sınır kapısının açılmasına yönelik endişeleri bulunmaktadır. Bu amaçla, anket çalışmamızın analizi ile halkın sosyal, siyasi ve ekonomik olarak kapalı olan sınır kapısına bakış açıları araştırılarak, Sınır kapısının açılması halinde yerel ekonomiye etkisi ve bölgesel yansımaları açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sınır Kapıları, Sınır Ticareti, Ekonomi

Reflections on The Local Economy of Closed Border Gate: Alican Border Gate Sample

Since Armenia received her independence, Political and economic relations between Turkey and Armenia have not developed for a variety of reasons. Nagorno-Karabakh conflict and genocide allegations are among these reasons. In this study, the concept of border trade will be explained and the annual import/export data of the eastern Anatolian border gates will be analyzed. The effects of a possible economic cooperation between two countries if the Alican Bordergate is opened will be demonstrated through literature research. Even though border gates represent great substance in local economical development, inhabitants of Iğdır have concerns towards such an event. It will be searched peoples point of the view of border Gates which are closed social, political and economicly, with our survey reasearch and we will try to explain of the possiple effects on local economy and regional reflection if border Gates will be open. For this purpose, people’s stance about the socially, politically and economically closed border gate will be researched and possible economic and local impact of the event of opening this bordergate will be explained.

Keywords:

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.