Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kobilerin Dış Ticarette Yaşadıkları Finansman Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Uğur Demiral
Öğr. Gör., Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye

Para ve emtia için Dünya’nın küçük bir köy haline geldiği çağımızda ülkeler, ekonomilerini güçlendirmek ve ekonomik kırılganlıklarını azaltmak için daha güçlü işletmelere ihtiyaç duymaktadırlar. Üretimin giderek artmaya devam etmesi işletmeleri ulusal pazarlardan çıkıp uluslar arası yeni pazarlar bulmaya zorlamaktadır. İşletmelerin ihracatlarını tek bir pazara bağlı kalmadan alternatif pazarlar oluşturarak müşteri portföylerini çeşitlendirmeleri günümüz koşullarında bir gereklilik haline gelmiştir. Kobilerin ihracat yapmaları önünde bir takım engeller bulunmaktadır. Bu engellerin en önemlilerinden bir tanesi de finansman sorunu oluşturmaktadır. Kaynak maliyetlerinin yüksek olması, teminat koşulları, kur seviyesi, fon temininde yaşanan sorunlar gibi, ihracatçıyı zorlayan finansmanla ilgili problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmada kobilerin finansman sorunları tespit edilerek, çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Kobilerin finansman sorunlarının tespitinde KOSGEB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yapmış olduğu çalışmalar ve bu konuda yazılan makalelerden faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kobi Finansmanı, Dış Ticarette Kobi, Finansman Sorunları

Kobi’s Foreign Trade Financing Problems And Solutions

As a result of globalization of the world has become a small village. Countries in our age, they want to strengthen economic structures. Production continues to increase steadily so enterprises must find new markets Businesses have become the necessity to diversify the customer portfolio. There are obstacles to exports. One of the most important of these obstacles is to create financing problems. The high resource costs , guarantee conditions, exchange rate level , such as the problems experienced in funding , forcing exporters are experiencing problems with financing In this study, funding problems will be identified. It will try to bring solutions . Data sources KOSGEB and TIM.

Keywords: Kobi Financing, Financing Problems, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.