Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kondratıeff Dalgaları Ve Türkiye’de Yazılmış Lojistik Tezler İlişkisi

Onur Dikmenli
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

2007 yılının ikinci yarısında ABD’de uzun vadeli konut finansmanı sisteminde ortaya çıkan sorunların çözülemeyerek büyümesi ile başlayan ekonomik sorunlar 2008 yılında bütün dünyaya yayılarak küresel bir ekonomik krize dönüşmüş ve aradan geçen zaman da gösterilen çabalara rağmen kriz henüz kesin bir şekilde çözülememiştir. Mevcut paradigma ile istenilen sonuca ulaşılamadığında mevcut paradigmanın sona erip ermediği derinlemesine tartışılmaya ve bu bağlamda Kondratieff’in çalışmalarının tekrar üzerinde durulmasına başlanılmıştır. Bu çalışmanın konusu, yeni bir Kondratieff dalgasının başlayıp başlamadığının tartışıldığı, 2008 yılından 2015 yılına kadar olan dönemde Türkiye’de “lojistik alanında, lojistik başlığı ile” yapılmış olan lisansüstü tezlerin dağılımını incelemektir. Lisansüstü tezlerin araştırılması suretiyle krizin baş gösterdiği dönemden itibaren Türkiye’de “lojistik” alanında üretilmiş olan bilginin nasıl bir dağılım gösterdiği incelenecektir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçimine gidilmeyen araştırma da belirlenen tarihler arasında yapılmış olan bütün lisansüstü çalışmalar incelenmiştir. Yazarları tarafından erişimin engellendiği lisansüstü tez çalışmaları kapsam dışında bırakılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Lojistik Lisansüstü Eğitimi, Ekonomik Dalgalanmalar

The Relationship of Kondratieff Waves With Logistics Dissertations in Turkey

In the second half of 2007 the problems, which couldn’t be solved resulting in long-term housing finance system in USA turned into a global economic crsisis in 2008 and has spread worldwide, including Turkey. Despite all the intervening efforts the crisis yet to be unsolved. If it doesn’t give the desired result witht the current paradigm we wonder if the current paradigm has come to an end and in this connection we focus on Kondratieff’s studies again. The purpose of this study is to analyze the distribution of logistics dissertations between 2008 - 2015. By analyzing the logistics dissertations the scientific knowledge generated in logistics field will be examined from the beging of global economic crisis. Document analysis method is used in this study. All the postgraduate dissertations which have “logistics” titles between 2008 and 2015 are included and examined in the study.

Keywords: Economic Waves, Turkish Economy, Logistics Post-Graduate Education

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.