Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Ve Bölgesel Kalkınma

Barış Ayhan
Uzman, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, , Türkiye

Lojistik ve bölgesel kalkınma arasında sıkı ilişkiler bulunmaktadır. Lojistik bölgesel kalkınma için sadece alt sektör olarak işlev görmemekte ayrıca diğer ana sektörlerin parçası olarak işlev görmektedir. Buradan hareketle iyi organize edilmiş ve iyi işleyen bir ekonominin etkili bir lojistik sektörüne ihtiyacı bulunmaktadır. Sanayi Devrimi ile yoğun üretim olgusu dünyanın iktisadi yapısını etkilemeye devam etmektedir. Üretilen ürünler ve talep birçok insan ihtiyacını kesiştirmektedir. Böylelikle satıcı ve alıcı piyasasının organize edilme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Piyasa işleyişinin gerçekleşmesi zorunluluğu haricinde ayrıca piyasanın bazı yardımcı fonksiyonlara ihtiyacı bulunmaktadır. Lojistik bu paralelde bir işlev görmektedir. Herhangi bir ekonomide olduğu gibi lojistiğin Türkiye’nin iktisadi yapısı bir etkisi bulunmaktadır. Lojistik Türkiye’nin iktisadi yapısı üzerinde iç ve dış etkilere sahip bulunmaktadır. Türkiye iç ve dış piyasalarda ticari ilişkilerde ağır basan bir hizmet görmektedir. Böylece ürünlerin aktarılması fonksiyonu ekonomi için önemli bir role işaret etmektedir. Aynı şekilde, TRA2 Düzey 2 Bölgesi Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran ile dört sınıra sahip bulunmaktadır. Bölge iki önemli fırsat taşımaktadır. İlki, ihracat ve ithalatın gerçekleştirilmesindeki büyük fırsattır. İkincisi ise ilkine göre daha az etkili olsa da, Türkiye’nin stratejik üretimi ve politika uygulamaları için bir plato olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel İktisat, İktisadi Etkiler, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.