Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) Bölge Ekonomisi Ve Barışı Açısından Önemi

Asım Günal Önce
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Sadettin Paksoy
Doç. Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

Bu çalışmada, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) bölge ekonomisi ve barışı açısından önemi ele alınmıştır. 21. Yüzyılda önemli bir enerji kaynağı olan doğalgaz, hem ekonomik hem de çevreci olması bakımından önem arz etmektedir. Öte yandan, ülkelerin enerji güvenliği de bir o kadar önemli hale gelmiştir. Konu bu açıdan ele alındığında, Azerbaycan doğalgazının TANAP ile Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması, hem doğal gazı hem de boru hattının geçtiği ülkeleri stratejik öneme sahip hale getirecektir. Bu durum ise, TANAP’ın sadece doğalgaz taşıyan bir proje olmasının ötesinde, ülkeleri birbirine bağımlı kılarak bölge ve dünya barışına da hizmet etmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bölge Ekonomisi ve Barışı, Doğal Gaz, TANAP

The Importance Of Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project In Terms Of Regional Economy And Peace

In this study, the importance of Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) is studied for the regional economy and peace. In the 21st century, gas, as a significant energy resource, is critical for both economically and environmentally. Additionally, energy security of countries has also become crucial as well as energy resources. In this aspect, taking Azerbaijan gas to Europe through Georgia and Turkey, make those countries strategically important. Therefore, it can be seen that TANAP is not only a project to carrying gas via countries but making countries in the region interdependent to serve the world peace.

Keywords: Regional Economy and Peace, TANAP

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.