Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türk Eximbank İhracat Destek Programlarının Kafkasya-Orta Asya Bölgesine Katkısı

Burcu Gökçe Yılmaz Akın
Dr., Türk Eximbank, , Türkiye

Özlem Aydın
Dr., Türk Eximbank, , Türkiye

1987 yılından beri Türkiye’nin tek resmi ihracat destek kurumu olarak faaliyet gösteren Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin (Türk Eximbank) ihracat kredi ve sigortası programları, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihracatçıların yeni pazarlara açılması ve mevcut pazarda paylarının artırılması, ihracatçılara ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlere ve yatırımcılara rekabet gücü kazandırılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (S.S.C.B.) dağılmasıyla beraber Kafkasya ve Orta Asya’da oluşan yeni düzende bağımsızlıklarını ilan eden bölge ülkelerinin yeniden inşasında önemli projeler üstlenen Türk müteahhitleri Türk Eximbank tarafından finanse edilmiştir. Türk Eximbank söz konusu bölgeye ihracat yapan firmalara da ihracat kredi ve sigortası programları ile destek sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk Eximbank’ın Kafkasya-Orta Asya Bölgesi’ne sağladığı desteğin uluslararası krediler, kısa vadeli ihracat kredileri ve ihracat kredi sigortası bağlamında niceliksel olarak analiz edilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Orta Asya, İhracat, Türk Eximbank

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.