Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Problemi

Yusuf Kemal Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi, Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye

Doğan Barak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye

Krizlerin öncü göstergelerinden biri olan cari işlemler açığının milli gelire oranı ülke ekonomilerinin karşılaştırılmasında çok sık kullanılan göstergelerden biridir. Cari işlemler dengesine olan ilginin artmasını nedeni cari işlemler açığına bağlı olarak yaşanan ekonomik krizlerin yaşanmasından kaynaklanmaktadır. Makroekonomik değişken olarak da bakıldığında cari işlemler hesabı, açık vermemesi gereken önemli bir değişkendir ve ekonomik istikrarın sağlanması için, politika yapıcıların cari açığı dikkatle izlemeleri gereken bir unsurdur. Bu çalışmada cari açık kavramı, nedenleri ve Türkiye ekonomisinde cari işlem açıkların tarihi seyri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, İhracat, İthalat, Cari İşlemler Hesabı, Türkiye İktisat Tarihi, Cari Açık

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.