Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) Sektörünün Gelişimi

Tuncer Yılmaz
Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Ömer Atalay
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Eray Aksoy
Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Mehmet Fatih Aslantaş
Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Bu çalışmada, bir finansman kaynağı olan finansal kiralama çeşitleri, avantaj ve dezavantajlarıyla açıklanmakta ve finansal kiralama sektörünün dünyada ve Türkiye’deki gelişimini ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye’deki finansal kiralama şirketlerinin üye olduğu Finansal Kiralama Derneği (FİDER) ile Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) internet sitelerinde düzenli olarak yayınlanan istatistikî verilerden yararlanılarak Türkiye finansal kiralama sektörünün yıllar itibariyle işlem hacmi, büyüme ve penetrasyon oranları incelenmektedir. Ayrıca bazı ülkelerdeki leasing işlem hacmi ve toplam yatırımların ne kadarının finansal kiralama yoluyla finanse edildiği verileri ortaya konulmakta ve Türkiye finansal kiralama sektörü ile karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Kiralama, Leasing, Penetrasyon, KOBİ, GSYİH

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.