Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’nin Konumu Açısından Lojistik Köylerin Önemi: Kars Lojistik Köy Örneği

Feyza Demir Kır
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

H. Seçil Fettahlıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Cuma Ercan
Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

Küreselleşmenin etkisi ile ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması, rekabetin ulusal alandan uluslararası alanlara yayılması ve teknolojide büyük gelişmelerin yaşanması lojistik faaliyetleri ve lojistik sektörünün gelişimini her geçen gün etkilemektedir. Bu gelişmeler lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütüldüğü lojistik köyleri sıkça gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, Dünya’da ve Türkiye’de kurulan ve kurulmaya başlayan lojistik köylerin incelenmesi yapılmıştır. Türkiye’nin lojistik üs olma performansı ele alınmış ve kurulacak olan lojistik köyden biri olan Kars lojistik köyünün kurulacağı merkezin, ülkeler arası bağlantı noktası olmasının önemini, ekonomiye ve gelişmişliğe etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda; kıtaların birleşme noktasında bulunması ve etrafının denizlerle çevrili olması Türkiye’ye oldukça yüksek potansiyelli bir lojistik üs olma avantajı sunmaktadır. Ancak bir lojistik merkez kurmak için sadece bunun yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Kombine taşımacılık, fiziki altyapı, ulaşım altyapısı, finansal, yasal ve yönetsel anlamda iyileştirilmelerin yapılmasıyla lojistik merkez kurulabilecek hale gelebilecektir. Kars’ta lojistik merkezin kurulması ile bölgenin taşımacılık sektöründeki konumunu uluslararası arenada rekabet edebilir hale yükseltebilecek, bölge illerinin sınır ülkeleri ile daha fazla ticaret yapabilme potansiyeline de pozitif katkılarda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin konumu, Kars Lojistik Köyü, Lojistik Sektörü, Lojistik Köyler

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.