Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yeni Dönemde Avrupa Birliği-Güney Kafkasya İlişkilerinin Lojistik Boyutu

Rövşen Şahbazov
Dr., Maksgrup İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., , Türkiye

Avrupa Birliği-Güney Kafkasya ilişkilerinde içinde bulunduğumuz dönem Yeni Komşuluk Politikası ile izah edilmektedir. AB’nin Güney Kafkasya’yı da kapsayan doğuya yönelik komşuluk politikaları komünist bloğun çökmesi sonucunda ortaya çıkan sorunların ışığında gelişmiştir. Avrupa Birliği uzun dönemde Güney Kafkasya (Azerbaycan) bölgesindeki nispeten daha ucuz ve kaliteli enerji kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmak istemektedir. Ancak bölgenin Avrupa pazarına coğrafi olarak uzak bulunması lojistik sorununu da gündeme getirmektedir. Bu nedenle, enerji başta olmakla Avrupa Birliği ile Güney Kafkasya arasında Yeni Komşuluk Politikası kapsamındaki ilişkilerin önemli bir diğer boyutunu lojistik oluşturmaktadır. Gürcistan’da zaman-zaman çatışmalara çevrilebilen etnik problemler, bölge ülkeleri Rusya ve İran’ın başını çektiği dış desteği arkasına almış olan Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının %20’ni işgal altında tutması ve her an patlak verebilecek olası bir savaş, lojistiği ayrıca güvenlik boyutu yönünden de gündemde tutmaktadır. 2015 yılında gelindiğinde, AB-Güney Kafkasya ilişkilerinin lojistik yönünden başarısı faaliyette bulunan BTC Boru Hattı, Çin’i AB’ye bağlayacak olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, temelleri 17 Mart 2015 tarihinde atılan TANAP gibi mega projelerle ölçülmektedir. Öncelik bu projelerin eksikliğini gidermek olmakla birlikte, lojistikte en önemli transit ülke olma konumundaki Türkiye’nin önderliğinde yapılması gerekli olan daha çok iş vardır. Bu bildiride Avrupa Birliği ile Güney Kafkasya arasındaki ilişkilerin lojistik boyutu bölgesel dinamikler ve Güney Kafkasya’daki gelişmelerle birlikte AB’nin ve bölgenin çıkarları doğrultusunda incelenmeye çalışılmıştır. Nihai olarak lojistiğin diş ticaretten diplomasiye Avrupa Birliği-Güney Kafkasya ilişkilerinin her aşaması üzerinde etkinliği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Güney Kafkasya, Lojistik, Yeni Komşuluk Politikası, Azerbaycan

The Logistics Side Of Relations Between European Union And South Caucasus In The New Era

The existing period of the European Union - South Caucasus relations is explained by the European Union Neighborhood Policy. The eastern-related neigbourhood policies of the European Union, which cover the Southern Caucasus region also, have been developed in the light of the problems that occured after the collapse of communist block. European Union is eager to benefit from comperatively cheaper and more qualified energy sources in South Caucasus (Azerbaijan) in long term effectively. However, the region’s geographical circumstance of being far away from European market revives some logistics problems. For this reason, besides energy as primal, the important part of relations between European Union and South Caucasus within the scope of the European Union Neighborhood Policy is logistics. Ethnical problems which sometimes became conflicts, Armenian occupation over 20% of Azerbaijani territories, supported by regional countries leading by Russia and Iran, and a possible war which can begin at any moment, also keep logistics on the agenda in terms of security. In 2015, logistics success of relations between European Union and South Caucasus is measured by operating Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline, Baku-Tbilisi-Kars railway project which is going to connect China to European Union, and mega projects like TANAP, laid foundation in March 17, 2015. Under the leadership of Turkey which is the most important transit country, there are many works to do, especially to complete the missing parts of those projects. In this report, logistics side of relations between European Union and South Caucasus is examined in accordance to the benefits of European Union and related zone, with regional dynamics and developments in South Caucasus. Finally, the effectiveness of logistics in foreign trade and diplomacy, over every level of relations between European Union and South Caucasus, is determined.

Keywords: Logistics, South Caucasus, The European Union Neighborhood Policy, European Union, Azerbaijan

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.