Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Çin’in Kara Ve Deniz İpek Yolu Girişiminde (One Belt One Road) Türkiye’nin Önemi

Soner Esmer
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Çin, 2013 yılında ilan ettiği Kara ve Deniz İpek Yolu Projesi (One Belt One Road-OBOR) ile Asya-Avrupa kara ve deniz ticaret hattında yer alan 60’ın üzerinde ülke arasında bir ulaştırma alt yapısı kurmayı, ayrıca ticaret ve yatırım ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiştir. Stratejik ve jeopolitik unsurlar içerdiğinden dolayı girişimi sadece “Çin’in ihracatına yönelik bir ulaştırma alt yapısı” olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Girişim bazı kesimler tarafından AvrupAsya (Euroasia) çağının başlangıç adımı olarak değerlendirilmekte, hatta girişimin küresel bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir. Girişimin ekonomik çarpan etkisinin 2,5 olacağı, bu anlamda Çin’in yatırdığı her 1 trilyon doların aslında çok daha büyük bir ekonomik büyüklüğü ifade ettiği belirtilmektedir. Türkiye, yerel yük potansiyeli, jeopolitik konumu, ulaştırma altyapısı, özellikle Marmara bölgesinde yer alan limanların Karadeniz yönlü transit konteyner için önemli bir yük aktarma bölgesi olması gibi faktörler ile girişimde önemli bir alternatif güzergâh olma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin OBOR girişimi içinde aktif rol üstlenmesinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kara ve deniz ipek yolu girişimi, Lojistik, Çin

The Importance Of Turkey In China’s One Road One Belt Initiative

China launched “One Belt, One Road” (OBOR) initiative in 2013 with the stated aim to connect more than 60 Eurasian economies through infrastructure, trade and investment. This initiative should not be understood only "a transport infrastructure for China's export", it should be evaluated in the context of the country's strategic and geopolitical. OBOR is evaluated "a global phenomenon" and "coming of Euroasia age" by certain groups. It is conceived that OBOR as a 1 trillion dollar investment which they believe will have an economic multiplier of 2,5. Turkey, with its local cargo potential, geopolitical location, existing transport infrastructure and container transshipment hub potential for Black Sea countries with the seaports located especially in Marmara Region, has a great potential to be an alternative route on OBOR. The aim of the study is evaluating the advantage and disadvantage of Turkey's active role in OBOR.

Keywords: One Belt One Road, Logistics, Turkey, China

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.