Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Doğu Karadeniz’in Limanları: Mevcut Durumları Ve Gelişme Potansiyeli

Uğur Güllülü
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Erdal Özbey
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Limanlar Deniz taşımacılığının ana unsurlarındandır. Bu çalışmada Ülkemizin denizcilik açısından önemli bir yöresi olan Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan limanların mevcut durumları ve ticari potansiyelleri açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Bölgede yer alan limanların ülkenin ana üretim ve tüketim alanlarına uzak olmaları nedeniyle çevrelerindeki başka fırsatların araştırılması ve bölgesel avantajlarının neler olduğu açısından incelemeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu bakımdan çalışmada Doğu Karadeniz bölgesinde ticari olarak faaliyette olan dört limanın hukuki yapıları, kapasiteleri, liman imkânları, hava, kara ve demir yolu bağlantıları ve yakın dönemde gerçekleştirdikleri ticari faaliyetleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bu limanların günümüzde mevcut kapasitelerinin çok altında ticari işlem yaptıkları, ancak hinterlantlarında bulunan bölgeler ile çeşitli ulaşım bağlantıları kurulması durumunda hızlı ve yüksek bir gelişme potansiyeline sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Lojistik, Liman

The Ports Of The Eastern Black Sea Region: Their Current Conditions And Upgrading Potentials

Ports are undoubtedly the key elements of marine transportation. This study is intended to evaluate the current conditions and the commercial potentials of the sea ports located in the eastern Black Sea region. The fact that eastern Black Sea ports are geographically distant from the production and consumption powerhouse of the country makes it necessary to reassess, in details, the regional advantages and other opportunities they could provide. In this present analysis we endeavoured to reveal the legal structures, capacities, facilities, air, land and naval connections, recent commercial activities of the four commercially active ports of the Eastern Black Sea region. We found out that these ports have far lower trading volume than their potential capacity, but showed great potential for further growth in conjunction with some developing commercial and logistical connections nearby.

Keywords: Logistics, Ports, Eastern Black Sea

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.