Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi: Türkiye Örneği

Hayati Aksu
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Selim Başar
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Murat Eren
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Gürkan Bozma
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki, literatürde çokça tartışılan bir konudur. Döviz kurlarının dış ticaret dengesi üzerindeki etkisi konusunda yapılan çalışmalar, döviz kurundaki yükselmenin dış ticaret dengesi üzerinde olumlu etki gösterdiği kadar olumsuz etkide de bulunabileceği yönünde çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye için döviz kurunun dış ticaret dengesi üzerindeki asimetrik etkisi NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) modeli ve ARDL (Autoregressive Distributed Lag) modeli ile incelenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile döviz kurlarındaki pozitif ve negatif değişimin dış ticaret dengesi üzerinde ne yönde etki ettiği tespit edilmiş, elde edilen bulgular ışığında politika önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Dış Ticaret, Asimetrik İlişki, NARDL

Asymmetric Impact Of Exchange Rate On Foreign Trade Equilibrium: A Case Of Turkey

The relationships between exchange rate and foreign trade equilibrium are much-debated on literature. The researches impact of exchange rate on foreign trade equilibrium indicated that increasing exchange rate has both positive and negative effect on foreign trade equilibrium. In this research, asymmetric impact of exchange rate on foreign trade equilibrium for Turkey is examined with employing NARDL model. With this research, impact of positive and negative changes at exchange rate on trade balance is determined. According to the obtained results, we suggested a set of policy proposal.

Keywords: Asymmetric Relationship, Exchange Rate, Foreign Trade, NARDL

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.