Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İran’ın Dış Ticaretinde Hopa Limanının Stratejik Önemi

Meriç Burçin Özer
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Artvin, Türkiye

Soner Esmer
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

17 Ocak 2016'da imzalanan anlaşmayla ambargonun kalkması ile İran’ın küresel ekonomiye entegrasyonu için önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Önceleri İran’ın özellikle Avrupa yönlü dış ticaretinde önemli bir transit üs olan Trabzon limanının ambargo sonrasında uluslararası transit liman olma özelliği önemli kayıplara uğramış ve liman genel anlamda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ihtiyaçlarını karşılayan bölgesel bir liman olmuştur. Yaşanan son gelişmeler, geleneksel olarak İran dış ticaretinde önemli bir lojistik öneme sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesinin önemini arttıracak potansiyele sahiptir. Bölgede bulunan Hopa limanı son yıllarda bölgenin transit yüküne hizmet verebilecek elverişli yapısı ve konumuyla dikkat çekmektedir. Ayrıca ambargo kalkmadan önce Doğu Avrupa ülkeleri Romanya'dan ve Bulgaristan'dan İran'a Hopa Limanı üzerinden multimodal taşımacılık türü ile transit ve yeniden ihracat yapılarak karayolu ve demiryolu ile ticaret başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, İran’a yönelik ambargoların kaldırılması sonrasında artması beklenen ticaretin ve bu ticarette önemli bir stratejik rol üstlenebilecek Hopa limanının değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Ambargo, İran, Ticaret, Hopa Limanı

Strategic Importance Of HopaPort At Iran's Foreign Trade

Significant steps have been taken for the integration of Iran to the global economy since the agreement of lifting embargo signed on the 17th of January 2016. Trabzon Port - which used to be an important transit node for foreign trade of Iran – has notably lost its international transit port characteristic and the port has become a regional port that only meets the needs of East Black Sea Region. However, the recent developments have a potential to increase the importance of East Black Sea Region which is traditionally important for foreign trade of Iran. The HopaPort in the region stands out recently with its convenient structure and location to serve transit cargo of the region. Besides, before the lifting of the embargo, the trade from Romania and Bulgaria to Iran started via multimodal transportation through the HopaPort in the form of transit and re-export. The purpose of this study is to evaluate the trade after the lifting of embargo towards Iran and the HopaPort that may take a significant strategic role in this trade.

Keywords: HopaPort, Trade, Iran, Embargo

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.