Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kafkas Ülkeleri Ve Türkiye Arasındaki İktisadi İlişkilerin Bölge Turizmine Etkisi

Vüsale Memmedzade
Dr., Azerbaijan Tourism and Management University, Bakü, Azerbaycan

Azerbaycan ile Kafkas ülkeleri arasındaki ilişkiler önemli bir geçmişe sahiptir. Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın Kafkasya’daki konumları bu ülkelerle sıkı ilişkiler ve müttefiklik kurmaya ihtiyacı olan Gürcistan’a yarar sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan’ın girişimleriyle hem bu iki ülke için hem de bölge için önemli olan bir kısım projeler hayata geçirilmektedir. Bu projelerden birisi de Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun yapılmasıdır. Bu konu uzun yıllar iki ülke arasında uluslararası maliye teşkilatlarında sadece değerlendirilmekteydi. Bu önemli proje pratiğe dönüştürülmüyordu. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan hükümetlerinin çabaları sonucu bu konu şimdiki durumuna getirilebilmiştir. Günümüzde Kafkasya dünya iktisadi haritasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca Kafkasya bu bölgenin dışındaki alanların gelişimini etkileyen bir konumdadır. Bölgenin Karadeniz vasıtasıyla okyanusa çıkmak ve Avrupa’ya yakın olmak ve Hazar Denizi vasıtasıyla da kuzeye ve batıya çıkışları mevcuttur. Azerbaycan’a bağlı olarak Türkiye ile Gürcistan arasında bütün alanlarda güvenlik açısından yeteri düzeyde ilişkiler mevcuttur. Hatta Erivan bu meselelerde Tiflis’i çok ileri gitmekle suçlamaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Georgi Marqvelaşvili Türkiye ile olan mevcut ilişkileri müspet bulmaktadırlar. Kafkas ülkeleri ile Türkiye arasındaki iktisadi ilişkilerin bu doğrultudaki gelişmesi bölge turizmine de olumlu katkılar yaptığı belirtilebilir. Üç ülke arasındaki iktisadi bağlar, bu topraklarda turizm açısından elverişli ortam yaratmaktadır ki, iş adamları bu alanlara yatırımlar yapmaktadırlar. Bu doğrultuda, oteller yapılmakta dinlenme merkezleri oluşturulmakta ve böylece köylerdeki turizmde gelişmektedir. Böylece inşa edilen turizm tesisleri sadece iş adamlarını değil, yerli halklarında dikkatini çekmekte ve bu bölgelere turizm amaçlı hizmetlerden faydalanmak için gitmektedirler. Bu çalışmada, Kafkasyada yaşanan gelişmelerin Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan münasebetlerine ve turizmine olan etkisi konusunda genel değerlendirmeler yapılmaktadır. Ulaşılmak istenen amaç, Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan münasebetlerini, turizmini ve ticaretini daha üst düzeye çıkarabilmek için sonuçlar elde edebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İktisadi İlişkiler, Kafkas Ülkeleri, Turizm, Azerbaycan

The Effects On Regional Tourism Of Economic Relations Between Caucasus Countries And Turkey

There is a long history of relations between Azerbaijan and the Caucasus countries. Turkey and Azerbaijan's position in the Caucasus is beneficial to Georgia who need to build strong relationships and alliances with these countries. On the initiative of the two countries Turkey and Azerbaijan are carried out a number of projects important for the region as a whole. The construction of the Baku-Tbilisi-Kars railway is one of them. Over the years, this issue between the two countries, international financial institutions was simply discussed. This important project, in fact, was not performed. As a result of efforts by Turkey, Georgia and Azerbaijan governments, this subject could be like current situation. Today, the position of Caucasus is very important in the world economic map. Also Caucasia is in a position that affects the development of the area outside this region. Exit to the ocean via the Black Sea of the region and being close to Europe and also outputs to the north and to the west by the Caspian Sea is available. In terms of security, The level of relations between Turkey and Georgia is enough in relation to Azerbaijan. Even Yerevan accuses Tbilisi in going forward in this matter. Azerbaijani President Ilham Aliyev and Georgian President Georgi Margvelashvili positively evaluate the current state of relations with Turkey. The development of economic relations between Turkey and the Caucasus countries has positive impacts on tourism in the region. The three countries will create favorable conditions for economic bridge between the areas of tourism, business leaders are putting the capital. The economic ties between the three countries is to create an enabling environment in terms of tourism in this lands that businesses are investing in these areas. In this respect, hotels, recreation centers are established and so that tourism in the villages is developed. Thus, built tourism facilities will draw not only businessmen but also attention of local people and they will go to take advantage of the services for tourism in the region. In this study, The general assessments about the effect of developments in the Caucasus on Turkey-Azerbaijan and Georgia relations and tourism has been made. The main goal is to be obtained the results in order to bring to a higher level tourism, trade and relations among Turkey, Azerbaijan and Georgia.

Keywords: Turkey, Tourism, Economic Relations, Caucasus Countries, Azerbaijan

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.