Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe Ağır Ticari Araç Seçimi Problemine Yönelik COPRAS-G Yöntemi İle Karar Verme

Ebül Muhsin Doğan
Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Miraç Eren
Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Kayhan Çelik
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, , Türkiye

Lojistik firmaların temel elamanlarından biri olan yük taşıma araçlarının alınması veya araç filosunun tamamen yenilenmesi söz konusu olduğunda araç seçim problemleri, çok fazla ölçüte bağlı olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu durum karar verici konumundaki yöneticiler için zor bir problemdir. Bu çalışmada, lojistik firmalarının araç filosuna katmayı düşündüğü yeni yük aracı alım sürecinin değerlendirilebilmesi için gereken seçim ölçütlerinin belirlenmesi ve bu ölçütlerin önem ağırlıkları doğrultusunda en iyi aracın seçilmesi amaçlanmıştır. Ancak söz konusu amaca ulaşmak için ele alınan analizde verilerin kesin olmaması ve herhangi bir dağılıma uymaması nedeniyle aralık parametreler olarak ifade edilen gri sayıların hesaplamada kullanıldığı COPRAS-G metodu ile sonuca ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Araç seçimi, COPRAS-G metot

Decision Making For Heavy Commercial Vehicle Choice Problem In Logistics Industry Using COPRAS-G Method

Vehicle choice is a problematic issue for decision makers of logistics firms, namely managers, when vehicle purchase for freight or vehicle fleet renovation are considered since the corresponding choice neccesitates a multi-criteria decision-making process. This paper aims to determine choice criteria of freight vehicle purchase for logistics firms and to establish the optimum choice based on the weighted rank of importance of the relevant choice criteria. For this purpose, COPRAS-G method is performed using integer parameters due to the uncertainity of the data and nonconformity of data distrubution.

Keywords: Multi Criteria Decision Making, COPRAS-G method , Vehicle choice

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.