Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

TRA2 Bölgesi Dış Ticaret Özellikleri Ve TRA2 Bölgesinden Türk Cumhuriyetlerine İhracat Yapan Firmaların Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Analiz

Adem Üzümcü
Prof. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Samet Topal
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerini içine alan TRA2 Düzey 2 Bölgesi ülkemizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi açısından 26 Düzey 2 Bölgesi içinde 25 sırada bulunmaktadır. Ülkemiz ekonomik gelişmişlik düzeyinin oldukça gerisinde bulunan TRA2 Bölgesi illerinin kalkınmaları açısından sınırda bulunmaları bağlamında dış ticaret önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Bununla birlikte TRA2 Bölgesi illeri içinde Ağrı ve Iğdır’ın bu fırsattan yararlandıkları, Kars ve Ardahan’ın bu fırsatı yeterince kullanamadıkları söylenebilir. TRA2 Bölgesi illeri içinde Kars dışındaki iller dış ticaret fazlası vermektedir. Ayrıca TRA2 Bölgesi ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı oldukça düşük (%0,15) olduğu gibi Türkiye ithalatı içindeki payı da çok düşük (%0,06) düzeydedir. Bu çalışmada bu veriler ışığında öncelikle bölgenin genel sosyo-ekonomik durumu gösterilmektedir. Ardından çalışmada TRA2 Bölgesi dış ticaret özellikleri (TRA2 bölgesinden yapılan ihracat ve ithalatın sektörel dağılımı, bölgeden yapılan ihracat ve ithalatın fasıllara göre dağılımı ve ülkelere göre dağılım) üzerinde durulmakta ve bölge ile 5 Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) arasındaki dış ticaretin özellikleri analiz edilmektedir. Bu çalışmada son olarak TRA2 Bölgesinden belirtilen Türk Cumhuriyetleri ile ihracat yapan firmaların karşılaştıkları sorunlara ilişkin anket çalışmasının sonuçları değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, TRA2 Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri, Dış Ticaret

Foreign Trade Properties Of TRA2 Region And An Analysis On Problems Of Firms Which Export From TRA2 Region To Turkish Republics

TRA2 Region which includes Kars, Ardahan, Iğdır and Ağrı, is at 25th place of 26 NUTS 2 Regions in terms of socio-economic development level. TRA2 Region cities are behind the development level of our country. Foreign trade is an important opportunity for these cities in terms of their development in the context of located at border. At the same time, it can be say Ağrı and Iğdır take advantage of this opportunity but Kars and Ardahan cannot use this opportunity enough. Other cities of TRA2 Region outside Kars have foreign trade surplus. Also, export of TRA2 Region is very low in the share of export of Turkey (%0,15) and also share of import is very low (%0,06). In this study, primarily socio-economic condition of region is shown by given these data’s. In study, emphasizes foreign trade properties (distribution of export from TRA2 region and import to TRA2 region by industrial classification ISIC Rev 3, by chapters and by countries) of TRA2 Region and analysis foreign trade properties between TRA2 Region and 5 Turkish Republics (Azerbaijan, Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, Turkmenistan). Lastly in this study, it is evaluated that questionnaires results related problems of firms which export to stated Turkish Republics from TRA2 Region.

Keywords: Turkey, TRA2 Region, Turkish Republics, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.