Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türk Dış Ticareti Üzerindeki Olumsuz Beklenti: Transatlantik Ticaret Ve Yatırım Ortaklığı

Ali Rıza Sandalcılar
Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye

Eda Palyoş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye

Ekonomik faaliyetlerin temel amacı toplumsal refahı maksimum seviyeye ulaştırmaktadır. Bu kapsamda AB ile ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) oluşturulmaya çalışılmaktadır. TTIP’ın dünya ticareti üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin ortaya çıkması beklenmektedir. TTIP’ten etkilenecek ülkelerden biride Türkiye’dir. Bu çalışmanın amacı TTIP’ın dünya ticareti ve Türk dış ticarei açısından önemini vurgulamak; Türk dış ticaretinin karşılaşabileceği olumsuz etkileri ortaya koymaktır. Analizde Uluslararası Standart Ticaret Sınıflandırılması (SITC) ve Geniş Ekonomik Kategorilere göre Sınıflandırma (BEC) kullanılmıştır. Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu mal grupları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, Ekonomik Entegrasyon, TTIP, Dış Ticaret

The Negative Expectation On Turkish Foreign Trade: Transatlantic Trade And Investment Partnership

The main purpose of the economic activities is that social welfare raise the maximum level. In this context, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is trying to establish between the US and the EU. It is expected to occur the positive and negative effects of TTIP on world trade. Turkey is one of the countries that will be affected from TTIP. The main aim of this study is to emphasize the importance of TTIP for the world trade and for Turkish foreign trade. The Standard International Trade Classification (SITC) and The Classification by Broad Economic Categories (BEC) were used in the analysis. The commodity groups that Turkey has a comparative advantage have been identified.

Keywords: Economic Integration, TTIP, Foreign Trade, Customs Union

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.