Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye - Azerbaycan Ve Rusya Arasındaki Ticari İlişkiler

Yusuf Akan
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

A. Taha Arpa
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ortak millet temeline dayanmaktadır. Fakat iki ortak millet özellikle ekonomik alanda beklenilen ortaklığı istenilen düzeyde sağlayamamıştır. Türkiye ile Azerbaycan arasında beklenen üst düzey ilişki aksine iki farklı millet olan Rusya ile Azerbaycan arasında gerçekleşmiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasında istenilen düzeyde gerçekleştirilememiş ilişkiler son yıllarda fark edilmiş olunacak ki iki ülke hükümetleri bu ilişkileri geliştirmek adına bir dizi çabalara girişmişlerdir. İki ülke yakın zamanda enerji alanında çok önemli bir adım atarak dünya ülkelerinin gündemine gelmiştir. Enerji alanında atılan bu adım Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesidir. Bu proje ile iki ülke arasındaki ortak millet vurgusunun reel bir niteliğe bürünmesi öngörülmektedir. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında zayıflayan ekonomik ilişkiler ise yeniden imar edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada üç ülke arasındaki ekonomik ilişkiler istatistiki olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Enerji, Rusya

Commercial Relation Between Turkey, Russian And Azerbaycan

The relationships between Turkey and Azerbaijan come from common nation. Unfortunately, It hasnt realize as a desired level. Turkey and Azerbaıjan didnt sucecess in past this. But Russian and Azerbaıjan made it truely. Two country undersant it near time that they said that we havent make good manner about our relation. And they made some struugle about relation. Two country made an important point about energy. And the other countries looked them by fame. This attack is TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Project). By this Project, Turkey and Azerbaıjan realized to opinion of common nation. The other side, Turkey and Russian leave a bad izlenim in past about their relation. But nowadays, They have good relations. İn this Works, We will investigate to relation between Turkey, Russian and Azerbaıjan.

Keywords: Azerbaijan , Turkey, Energy, Russian

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.