Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye İçin Ticari Açıklık, Finansal Açıklık, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Hasan Ayaydın
Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Abdulkadir Barut
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye

Bu çalışmada ticari açıklık, finansal açıklık, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisi 19742014 döneminde Türkiye için eş bütünleşme ve nedensellik analizi yardımı ile incelenmiştir. Çalışmada hem kısa dönemde hem de uzun dönemde finansal gelişmenin ve finansal açıklığın ekonomik büyümeyi negatif etkilediği, ticari açıklığın ise ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yapılan nedensellik analizi sonucunda ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasında talep yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Finansal Açıklık, Ticari Açıklık, Eş Bütünleşme, Ekonomik Büyüme

Trade Openness, Financial Openness, Financial Development And Economic Growth In Turkey

In this study, trade openness, financial openness, financial development and economic growth during the period 1974-2014 have been studied with the help of co-integration and causality analysis for Turkey. Working in both the short term as well as long-term financial development and economic growth of the negative effects of financial openness, trade openness has been found that the positive effects of economic growth. On the other hand a result of the demand analysis of causality between financial development and economic growth have been identified-way relationship.

Keywords: Economic Growth, Financial Devlopment, Trade Openness, Financial Openness

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.