Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Yaşanan Uçak Krizinin Trabzon Limanı Üzerindeki Etkisi

Reşat Karcıoğlu
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Fatma Temelli
Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Türkiye

Rusya Federasyonu (RF), Türkiye’nin en yoğun ticari ilişkilerde bulunduğu ülkelerden biridir. 24 Kasım 2015 tarihinde sınır ihlali gerçekleştirmesinden dolayı, Türk Hava Kuvvetleri tarafından Rusya Federasyonu (FD) Hava Kuvvetleri’ne ait uçağın düşürülmesi nedeniyle iki ülke arasında ilişkiler gerilmiş ve bu gerginlik iki ülke arasındaki ticarete de yansımıştır. Bu ticari ilişkilerin önemli bir kısmı da Türkiye ve Rusya açısından jeostratejik bir öneme sahip olan Trabzon Limanı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Trabzon Limanı, Dünya’nın büyük denizleriyle bağlantısı bulunan ve en büyük iç deniz olan Karadeniz kıyısında kurulmuş olup, başta İran, Irak, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere birçok ülkenin transit yolunun başlangıcında stratejik bir noktada yer almakta ve bölge ülkelerinin Avrupa ve dünya pazarlarına açılmasına, uluslararası pazarlarla bütünleşmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Rusya ve Türkiye arasında yaşanan bu uçak krizinin Trabzon Limanı üzerinden yapılan ticarete olan etkisini ortaya koymaktır. Dolayısıyla çalışmada; krizden önceki dönemde limana gelen Rus gemilerinin sayısı, iki ülke arasındaki ticaret rakamları ile krizden sonraki dönemde limana gelen Rus gemilerinin sayısı, iki ülke arasındaki ticaret rakamları ortaya konularak bir karşılaştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uçak Krizi, Ticaret, Trabzon Limanı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.