Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Ve Komşu Ülkeler (Rusya Ve İran) Arasında Endüstri İçi Ticaretin Düzeyi Ve Sektörel Rekabet Gücündeki Değişimler

Ziya Çağlar Yurttançıkmaz
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Sabri Azgün
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Endüstri-içi ticaret, üretiminde aynı veya benzer faktör yoğunluğuna sahip mal ve hizmetlerin veya talep yönüyle yakın ikame olan benzer mal ve hizmetlerin iki yönlü dış ticaretidir. Endüstri içi ticaret ülke ve endüstrilerin rekabetçi yönlerinin ve dış ticaret kazançlarının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve komşu ülkeler (iran ve Rusya) arasındaki endüstri içi dış ticaret düzeyini ve Türkiye’nin endüstri içi dış ticarette avantajlı olduğu sektör ve ürünleri belirlemektir. Çalışmada endüstri içi ticareti ölçme yöntemlerinden Balassa ve Grubel-Lloyd endeksleri kullanılarak 1995-2015 dönemi için Türkiye ve komşu ülkeler(Rusya ve iran) arasındaki endüstri içi ticaretin gelişimi analiz edilecek ve STIC 9 basamaklı dış ticaret verileri bazında rekabet gücü yüksek sektör ve ürünler belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rekabet Gücü, Endüstri içi ticaret

Changes in The Level Of Intra Industry Trade And Sectoral Competition Power Between Turkey And Neighboring Countries (Russia And Iran)

Intra-industry trade, is of goods and services with the same or similar factor intensity in production or, two-way trade of goods and services that are close substitutes for each other as the demand side. Intraindustry trade, is extremely important in terms of the determination of competitive aspects and of foreign exchange earnings of the country and industry. The aim of this study is to determine the level of intraindustry trade between Turkey and The Neighboring Countrıes (Russia And Iran) and productive product and sectors to be advantageous in Turkey's intra-industry trade. In this study, Using The Balassa and Grubel-Lloyd index of Intra-ındustry trade measurement methods will be analyzed the development of intra-industry trade between Turkey and The neighboring countries (Russia and Iran) for the period 19952015 and highly competitive industry and products will be determined on the basis of foreign trade data in STICK 9 digit.

Keywords: Intra Industry Trade, Turkey

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.