Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Ulaştırma-Depolama Sektörü İle Dış Ticarette Gelişmeler Arasındaki Nedensel İlişkiler

Özge Buzdağlı
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Dilek Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ömer Selçuk Emsen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Lojistiğin birçok mikro ekonomik unsurca belirlendiği bilinmektedir. Bu unsurlar arasında girdi temin edebilme ve çıktıyı nakledebilme yeteneğini ifade eden ulaştırma ile girdi ve çıktıların pazarın ihtiyaçlarına göre dengeleyebilme gücünü temsil eden depolama yeteneklerinin dış ticarete etkileri inceleme konusu yapılmıştır. Bu noktada ithalatın iç piyasada tüketim ve girdi temin unsurlarının yanı sıra ihracatın da dış pazarlara eriştirilebilirliği önem arz etmektedir. Özellikle ihracata yönelik büyüme argümanının genel geçer bir tez olduğu bir dünyada, ihracatın ekonomik büyüme ve istihdam etkileri yarattığı ve bunun da dış piyasalardan girdi temin etme özelliği ile sürdürülebilir hale getirildiği bilinmektedir. Bu çerçevede depolama ve ulaştırma kapasitesinin ihracat, ithalat ve bu iki kalemin toplamından oluşan dış ticaret üzerine etkileri Türkiye ekonomisi özelinde araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi Analizi, Lojistik, İhracat ve İthalat

Causal Relationships Between Transportation Storage Sector And Developments In Foreign Trade In Turkey

It is known that logistics are determined by many microeconomic factors. Among these factors, the effects of transportation which express the abilities of providing input and transporting output, and storage abilities which represent the power of balancing inputs and outputs according to the needs of market are the subject of study. At this point as well as the import’s elements of consumption in domestic market and providing input, export’s accessibility to foreign market is also important. Especially in a world where export oriented growth argument is a common thesis, it is known that export creates economic growth and employment effects and this is made sustainable by means of the feature of providing input from foreign markets. In this context, the effects of capacity of storage and transportation on import, export, and foreign market that consist of the sum of these two items have been investigated in the context of Turkish economy.

Keywords: Logistics, Time Series Analysis, Export and Import

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.