Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Ulaştırma Yapısındaki Geçişkenliğinin Belirlenmesi

Miraç Eren
Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Gizem Akbulut
Arş. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Lojistiğin temel bileşeni olan nakliye işlevinin gerçekleştirmesini sağlayan ulaştırma sektörü, daha verimli taşımacılık sistemleri tasarlamak ve aynı zamanda uygun bir fiyat mekanizması ile talebi kontrol etmek için gelecek planlamasında önemli bir olgudur. Bu yüzden geçmişte hangi ulaştırma alternatifine yönelim olduğunu belirleyerek geleceğe yönelik daha etkin politikalar oluşturulması sağlanabilir. Bu çalışmada demiryolu, havayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili geçmiş kullanım oranlarından faydalanılarak ulaştırma yapı ve dönüşümü, karesel programlama modeline dayalı markov yaklaşımı ile belirlenmiştir. Böylece geleceğe yönelik politik kararlar almak için yolcu ve yük taşımacılığının ulaştırma yapısının geçiş olasılığı hesaplanarak trendin ne yönde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma Sektörü, Enerji Talebi, Markov Modeli

Determination Of Transitive In Transport Structure Related With Passenger Transport In Turkey

The transport sector providing realization of shipping function that is the fundamental component of logistic is an important concept to design more efficient transport systems and also to control demand with an affordable price mechanism. It can be provided to create a more effective policy for the future by identifying which transportation alternatives were the orientation in the past. by benefiting past usage rates related to passenger transportation made by rail and airline, the structure and the transformation of transport are determined by Markov approach based on quadratic programming model. it is determined what trend is in the direction, by calculating the transition probability of the structure of the passenger and freight transport.

Keywords: Energy Demand, Transportation Sector, Markov Model

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.