Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Iğdır İlinin Potansiyeli Ve Mevcut Durumu

Uğur Güllülü
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Melahat Batu Ağırkaya
Öğr. Gör., Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Yakup Erdal Ertürk
Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Bu çalışmada Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinin en doğusunda yer alanIğdırİlinin uluslararası karayolu taşımacılığında potansiyeli ve mevcut durumu araştırılmıştır.Bu amaçla kullanılan anket formu ilgili çalışmalar taranmaksuretiyle oluşturulmuş ve sonrasında uygulanan pilot çalışmayla ön testten geçirilmiştir. Anket formu Iğdır ilinde halen faaliyette bulunan 50 lojistik firmasına uygulanmıştır. Araştırmaya göre Iğdır da lojistik sektöründe erkek çalışanların hâkim olduğu, taşımacılığın önemli ve geleceği olan bir sektör olarak kabul gördüğü, araç sayısı arttıkça işletmelerin kazancının arttığı ve lojistik işletmelerin yaptıkları işlerinden memnun olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karayolları, Ulaşım, Lojistik

A Study About The Potential And Present Situation Of Iğdır Province On International Road Transportation

In this study, the potential and the present situation of international road transportation of Iğdır province located in the eastern most part of the Eastern Anatolia Regionof Turkey was investigated. The questionnaire form used in this study was createdafterreviewing the related studies and it was pre-tested with a pilot study.The form was applied toall the 50 logistics companies playingan active role in Iğdır province. According to the study, it was determined that the personnel in logistic sector are predominantly male, transportation sector is important for Iğdır province and it has a promising future, the income of the companies increases as the number of vehicles increases, and the companies are satisfied with the situation.

Keywords: Logistics, Transportation, Road transportation

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.