Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticareti Koruyan İki Sigorta Sözleşmesi: İhracat Kredi Ve Politik Risk Sigortası

Damla Küçük
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Uluslararası alanda ticaret yapanlar, karşılaştıkları risklere karşı hem “ihracat kredi sigortası” hem “politik risk sigortası” ile koruma sağlayabilirler. Aynı amaca hizmet edip ortak yönleri olsa da, iki sigorta sözleşmesi esaslı farklılıklar içerir. Öncelikle her iki sözleşmede farklı risklere karşı güvence verilir. Nitekim ihracat kredi sigortasında ticari ve politik riskler temin edilebilirken, politik risk sigortasında sadece politik riskler temin edilir. Ticari riskler; mal / hizmet ihracından doğan alacakların, ticarî / ekonomik nedenlerle tahsil edilememesidir; ticarî tecrübesizlik, altyapı yetersizlikleri veya rekabet koşulları gibi. Politik riskse yabancı yatırımcının, yatırımıyla ilgili menfaatini zedeleyen ev sahibi ülkenin eylemlerini veya politik şiddet eylemlerini anlatır; kamulaştırma veya iç savaş gibi. İhracat kredi sigortasıyla veresiye mal ve hizmet ihracından doğan alacaklar korunur. Politik risk sigortasındaysa pay yatırımlarından, üretim paylaşım sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmelerine, sayısız türdeki yabancı yatırımlar korunur. Bu sigorta sözleşmelerinin ortak özelliklerinden birisiyse devletlerin, eximbankları vasıtasıyla sigortacı olarak karşımıza çıkmasıdır ki politik risk sigortasında aslan payı hâlâ devletlerin elindedir.

Anahtar Kelimeler: ticari risk, politik risk, ihracat kredi sigortası, politik risk sigortası, eximbank

Two Insurance Contracts Which Cover International Trade: Export Credit And Political Risk Insurance

Traders in international arena can be covered by export credit insurance and political risk insurance against risks which they exposed. Both insurance contract are different each other, even if they serve for same aim and have common sides. Firstly, these insurance contracts cover different risks. Both commercial risk and political risk is covered by export credit insurance, whereas only political risk is covered by political risk insurance. Commercial risk is that export receivables can't be collected because of commercial / economic reasons like commercial inexperience, inadequate infrastructure or competition conditions. On the other hand, political risk is act of government or political violence which damage interest of foreign investor related to his investment like expropriation or civil war. In export credit insurance, receivables which arise from good or service export on credit are covered, whereas from equity investment or production sharing agreement to concession agremeents, limitless kind of foreign investment is covered in political risk insurance. One of common qualificaitons of these insurance contracts is that states show up as insurer via eximbanks which lion’s share belongs to states in political risk insurance.

Keywords: export credit insurance, political risk insurance, eximbank, commercial risk, political risk

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.