Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticarette Bir Rekabet Unsuru Olarak Limanların Rolü

A. Murat Köseoğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bülent Büyükünal
Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ayşenur Topçuoğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dünya üzerindeki uluslararası ticaretin yaklaşık % 90’nın oluşturan deniz taşımacılığı, küresel lojistik faaliyetlerde taşımacılığın oldukça büyük bir bölümünü teşkil etmektedir. Ülkemiz ise Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olması açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi konumu nedeniyle; Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusuna, Türk Boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantılarıyla Avrasya ve Uzakdoğu’ya uzanan bir ulaşım ağının odak noktasındadır. Ticaretinin büyük oranda denizyolu taşımacılığı ile yapılması doğal olarak limanları uluslararası ticarette önemli bir yere getirmiştir. Bulunduğu bölgelere ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağlayan limanlar, sanayinin ve ticaretin gelişmesi açısından da önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Limanlar gün geçtikçe ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli göstergelerden birisi olarak öne çıkmakta; liman sayısı ve kapasitesi ülkelerin ulusal gücünü ve rekabet kapasitesini gösteren önemli bir ölçüt haline gelmektedir. Bu çalışmada uluslararası ticarette bir rekabet unsuru olarak limanların rolü incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deniz Taşımacılığı, Uluslararası Ticaret, Liman İşletmeciliği, Rekabetçilik, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.